THÔNG TIN TRI THỨC

”Lời Ngài là ngọn đèn soi con bước,là Ánh sáng chỉ đường con đi”
*NGUYỄN HÙNG *
Gv Phước Tiến B Bác Ái Ninh Thuận - Thích học hỏi khám phá nghiên cứu và sáng tạo
* KIẾN THỨC KHÔNG CỦA RIÊNG AI *
Rất vui khi cùng quý vị chia sẻ, cùng đồng hành khám phá học hỏi và trao đổi - mong được sự đóng góp xây dựng từ quý vị
Xin Chúc Sức Khoẻ - Hạnh phúc và Thành Đạt.
Web:17-10-2009
Admin:0976.087.247

MENU TÀI NGUYÊN

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Ngâm thơ:JB. Nguyễn Hùng

BÀI HÁT CHỌN

Liên kết khác

Semaphore - morse2b tde link

Giúp bạn tìm kiếm


1-Nghệ thuật sống
2-Từ điển Y Khoa
3-Y Bác sĩ gia đình
4-Video hài
5-Góc giải trí
6-cuyểnTiếq Việt
8-Toán lớp 1 đến lớp 8
9- DIR Máy tính
10- Cộng đồng thông tin
11- Bản đồ các tỉnh
12- Vietbando
13- Tạo ảnh động
14- Xinh xinh
15- Bệnh viện tin học
16-PCguide
17-Hình ảnh vui
18- Ảnh số Nguyễn Hùng
19-Kết quả sổ xố 3 miền
20- Học HTML BASIX
21-ghép hình ảnh động
22- THPT Nguyễn Du
23- Thư viện sách
24- Từ điển Danh Ngôn
25- Xem ti vi hài
26- Phong Thủy VietAA
27- Góc Thầy Trò
28- Code chữ nhiều màu
29- Upload ảnh Lấy link
30- Chỉ tay- xem tướng
31- Đăng tin
32-Ngân hàng mọi nhà
33- Trường xưa
34-seqap.edu(Giáo dục)
35-Bạn là baonhiêu?
36.T.Kiều-Ngàynàynămxưa
37.Vua-Danh tài-Đồ hoạ
38.Vườntrẻ-KT gđình
39. Dbạ web cônggiáo
40.Mp3karaoketruyệnGSinh
41.petalia Giải trí và chia sẻ
42.Dngôn,nhânvật,skiện
43.Mía PhasucoNThuận
44.Mẹ và bé
45. Diễn đàn trẻ thơ
46. Tạo thiệp điện tử
47. Thiệp Việt
48.Kiến thức Kinh Doanh
49.Đắc nhân tâm
50.Trò chơi Tiếng Anh
51. Tạo ảnh nghệ thuật
52. Học tiếng Anh6789
53.Sách online,Truyện,hài
54.Điện lực Ninh Thuận
55 doimoigiaoduc
56 Tìm lời bài hát
57.Tỉnh đoàn Ninh Thuận
58. Phòng GD Bác ÁI
60. Rút gọn link /
61.All Kiến thức-kỹ năng/
63- Cửa sổ công nghệ
64.Bồi dưỡng văn hóa
65 Học từ xa Khóa học
Thông tin tri thức

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Logo Liên kết

  Vũ điệu

  20-11-2014

  HKPĐ 2014-2015

  CLB TPT 2015

  Hội chợ Xuân 2015

  Trung thu năm 2015

  CLB và Phước Tiến B

  GIAO LƯU 4-2015

  NHẠC KỂ CHUYỆN

  Thể dụcTrường học

  facebook JB

  Điều tra ý kiến

  Bạn truy cập trang này thông qua?
  Tình cờ
  Người khác giới thiệu
  Tìm kiếm theo từ khóa
  Trang ưa thích từ lâu
  Thông qua trang khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Happy_new_year.swf Video_07__tai_nan_giao_thong.flv Video_13cailuongEnglish.flv Hoa_cham_pa.mp3 Season_1600_1200_2_original.jpg 4_ta_hat_to_hat_nho.mp3 2_Doi_tay_len_vai_Nhac_sinh_hoat.mp3 3_hon_lua_thieng.mp3 1_Nhay_lua_lua_titach.mp3 1_luahong.mp3 1_goi_lua_thieng.mp3 1_Chao_Lua_Thieng.mp3 CUUNON_CHUC_TET.swf Images_23.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Flowers_alphabet.swf TINH_LA_HU_KHONG1.swf Lua_doi92.swf KINH_MUNG_PHAT_DAN_21.swf Lich_Tet_31.swf

  Sắp xếp dữ liệu

  ĐỀ THI HỌC KỲ II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TỔ ANH CÁC TRƯỜNG TRONG HUYỆN
  Người gửi: Nguyễn Mến (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:35' 20-04-2011
  Dung lượng: 135.1 KB
  Số lượt tải: 307
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TUY AN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2010-2011
  TRƯỜNG THCS AN DƯƠNG VƯƠNG MÔN: ANH VĂN 9
  THỜI GIAN 45 PHÚT
  A. TRẮC NGHIỆM
  I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: (1m)
  1. A. dump B. truck C. reduce D. rubbish
  2. A. exhaust B. hedge C. household D. happen
  3. A. sticky B. miss C. predict D. describe
  4. A. solar B. solid C. hobby D. model
  II. Choose the best answer:(3ms)
  1. Dioxins are dangerous chemicals ____________ they can cause cancer and birth defects.
  A. but B. therefore C. because D. and
  2. The room is so dark. Please ____________ the light.
  A. turn off B. turn on C. turn over D. turn into
  3. Shall we ____________ showers to save water?
  A. take B. taking C. to take D. took
  4. If you want to save money, you should _________ the amount of water your family uses.
  A. increase B. reduce C. adapt D. repair
  5. Mai suggested ____________ to the Dam Sen Water Park on Sunday.
  A. go B. going C. to go D. went
  6. If we go on littering, the environment___________seriously polluted.
  A. becomes B. will become C. became D. would become
  7. The man sat down on the chair __________ started to tell the story.
  A. so B. and C. or D. because
  8. The weather___________ nice yesterday
  A. were B. was C. will be D. has been
  9. We think that Mother’s Day should be celebrated _______________
  A. nationwide B. national C. nation D. native
  10. Auld Lang Syne is a song ____________is sung on New Year’s Eve
  A. who B. whose C. whom D. which
  11. My Aunt Judy is the woman ____________is holding Jack.
  A. who B. whose C. whom D. which
  12. Mrs. Lien is generous to the poor__________she is not rich.
  A. although B. but C. however D. and
  III. Choose the best option to fill in each of the blanks to make a meaningful passage: (1m)
  Tet or Lunar New Year holiday is the (1)….…………... important celebration in Vietnam. Tet is a festival (2)……………. occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their houses, wear new (3)………. ….. and enjoy special meal such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together (4)…………………… Tet.
  1. A. best B. least C. worst D. most
  2. A. which B. when C. who D. whom
  3. A. cloth B. clothes C. cloths D. clothing
  4. A in B. at C. on D. to
  IV. Choose the underlined word or phrase ( A,B,C or D ) that needs correcting:(1m)
  1. The doctor is looking after the patient who leg was broken in an accident.
  A B C D
  2. Despite Mr. Thanh was tired, she helped Tuan with his homework.
  A B C D
  3. If I was you, I wouldn’t buy that book.
  A B C D
  4. It’s raining, however I can’t go to the beach.
  A B C D
  B. TỰ LUẬN:
  V. Give the correct form of the words in brackets(1m)
  1. He always does his work___________________ (good)
  2. My mother is a ________________ of English. (teach)
  3. _________________are trying to find out new stars. (science)
  4. The air _______________ in our city is getting worse and worse(pollute)
  VI. Read the passage then answer the questions: (1m)
  A birthday is the day when a person was born. In many places, on a person’s birthday, he or she celebrates with friends and family at a party where they eat cake or other foods, and get gifts.
  In many English-speaking countries, people sing the song “Happy Birthday to you” to the person celebrating his birthday. There are similar songs in other languages
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  CLB TPT Bác Ái Hướng về Biển Đảo

  CLB TPT 2014 photovoice

  Tiểu phẩm và phần chào hỏi ấn tượng HOITHIQTE2014

  Giao luu hè 2014

  Hội thi móc son lịch sử - Phước Tiến + Phước Trung + Phước Bình 2013-2014

  Đại hội liên đội 2017-2018

  TẠO BẢN ĐỒ

  JB Nguyen Hung